โรงแรมเดอะ ภูบีช อ่าวนาง โรงแรม มณีเทล บีช ฟร้อนท์
หาดนพรัตน์ธารา
หาดนพรัตน์ธารา

เข้าพักวันที่1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ3,200 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่20 ก.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 14 ก.พ. 61
ราคาท่านละ3,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม อัญญาวีร์ ทับแขก บีช รีสอร์ท โรงแรม กระบี่ ชฎา รีสอร์ท
หาดทับแขก

หาดอ่าวนาง
เข้าพักวันที่16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ4,300 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 15 เม.ย. 60
ราคาท่านละ6,100 บาท
เข้าพักวันที่1 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ3,600 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม ทับแขก ซันเซ็ต รีสอร์ท โรงแรม บีช เทอเรซ
หาดทับแขก

หาดอ่าวนาง

เข้าพักวันที่1 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละXXXX บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ5,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่1 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 19 เม.ย. 61
ราคาท่านละ3,200 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม แอ็ปเปิ้ล อเดย์ รีสอร์ท  โรงแรม เอวาซี รีสอร์ท
หาดอ่าวนาง
หาดอ่าวนาง
เข้าพักวันที่16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 15 เม.ย. 61
ราคาท่านละ3,200 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,950 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
ราคาท่านละ4,600 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม อ่าวนาง วีว่า โรงแรม อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท
หาดอ่าวนาง
หาดอ่าวนาง
เข้าพักวันที่21 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,650 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 15 เม.ย. 61
ราคาท่านละ3,400 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่17 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ2,850 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 16 เม.ย. 61
ราคาท่านละ3,300 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม บลูโซเทล กระบี่ โรงแรม อ่าวนาง คลิฟ บีช
หาดอ่าวนาง
หาดอ่าวนาง

 

เข้าพักวันที่16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ3,550 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 15 เม.ย. 61
ราคาท่านละ5,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่16 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ3,300 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 15 เม.ย. 61
ราคาท่านละ5,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม มาริไทม์ ปาร์คโรงแรมกระบี่ ไทย วิลเลจ รีสอร์ท
ในเมืองกระบี่
หาดอ่าวนาง
เข้าพักวันที่1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละXXXX บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ3,900 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่1 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละ3,100 บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ4,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *

โรงแรม ปกาสัย รีสอร์ทโรงแรม เรด จิงเจอร์ ชิค รีสอร์ท
หาดอ่าวนาง
หาดอ่าวนาง
เข้าพักวันที่1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละXXXX บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ5,100 บาท * ราคาเริ่มต้น *
เข้าพักวันที่1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60
ราคาท่านละXXXX บาท
เข้าพักวันที่1 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
ราคาท่านละ4,900 บาท * ราคาเริ่มต้น *
  


 

คำขวัญจ. กระบี่ "ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน"


 ผู้เข้าเว็บไซต์วันนี้8

 

 ผู้เข้าชมทั้งหมด760924
 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่หรืออ้างอิง/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด